Згода на передачу Персональних даних та їх обробку міжнародному Реєстру збитків

Я, проставляючи відмітку:

  • надаю свою однозначну згоду/дозвіл Реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, створеного Резолюцією CM/Res (2023) Комітету Міністрів Ради Європи Про створення Розширеної часткової угоди стосовно реєстру збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України (надалі – Реєстр), на обробку моїх Персональних даних, а також зміну, передачу, знищення моїх Персональних даних або обмеження доступу до них у порядку та з метою як зазначається у цій Згоді на передачу Персональних даних та їх обробку;
  • уповноважую Реєстр здійснювати обробку Персональних даних в обсязі інформації, що була/буде отримана Реєстром від мене особисто, від моїх представників, від третіх осіб, або отримана із загальнодоступних джерел, змінювати/доповнювати мої персональні дані за інформацією третіх осіб, звертатися до третіх осіб для їх перевірки без необхідності надання мені як суб’єкту Персональних даних письмового повідомлення про здійснення зазначених дій;
  • підтверджую, що в разі надання у цій заяві, доказах та інформації, що передається разом з цією заявою, Персональних даних та конфіденційної інформації щодо інших осіб, я маю правові підстави, визначені чинним законодавством України, та необхідні дозволи суб’єктів персональних даних та володільців інформації для надання такої інформації з метою обробки, визначеної цією згодою/дозволом;
  • надаю згоду поширювати Персональні дані, здійснювати їх передачу третім особам, у тому числі за межами України, у відповідності до мети обробки зазначеної в цій згоді/дозволі без отримання додаткової письмової згоди та окремого повідомлення.

Мета та порядок обробки Персональних даних Реєстром:

  • облік доказів та інформації, що стосуються заяв про відшкодування збитків, втрат чи шкоди, завданих 24 лютого 2022 року або пізніше на території України в межах її міжнародно-визнаних кордонів, включаючи її територіальні води, всім зацікавленим фізичним і юридичним особам, а також державі Україна, включаючи її регіональні та місцеві органи влади, державні чи підконтрольні установи, міжнародно-протиправними діями Російської Федерації в Україні або проти України, так, як це передбачено мандатом Реєстру у відповідності до Статті 1.1 Статуту Реєстру (Мандат Реєстру);
  • категоризація, класифікація та систематизація заяв про відшкодування збитків;
  • здійснення оцінки та визначення прийнятності заяв для включення до Реєстру;
  • обмін даними з метою сприяння та  координації Реєстру з національними, іноземними та міжнародними  партнерами з метою сприяння, координації та збору доказів щодо збитків, втрат або шкоди, заподіяних міжнародно-протиправними діями Російської Федерації в Україні або проти неї, забезпечення достовірності таких доказів;
  • внесення (реєстрація) Реєстром прийнятних заяв з метою їх майбутнього розгляду та винесення рішення про здійснення виплат чи компенсацій.

Реєстр обробляє персональні дані таким чином, щоб забезпечити належний рівень безпеки та конфіденційності Персональних даних, включаючи захист від несанкціонованого або незаконного доступу чи обробки, а також від випадкової втрати, знищення або пошкодження.

Реєстр може використовувати методи та інструменти масової обробки заяв, такі як комп'ютерна (автоматизована) обробка даних, аналіз даних та вибірка, в тому числі з використанням штучного інтелекту або розглядати заяви в індивідуальному порядку, якщо цього вимагатимуть обставини, а також перевіряти індивідуально або вибірковими групами.

Реєстр може здійснювати обмін Персональними даними з відповідними національними та міжнародними партнерами з метою сприяння, координації та збору доказів шкоди, втрат або збитків, завданих міжнародно-протиправними діями Російської Федерації в Україні або проти неї, на підставі угод, укладених з цією метою.

Реєстр забезпечує, щоб будь-які треті особи, які отримують доступ до Персональних даних в тому числі, в результаті обміну даними або передачі даних до компенсаційного механізму, відповідно, були зобов'язані дотримуватися режиму конфіденційності, запровадженого Реєстром.

Після створення майбутнього компенсаційного механізму відповідно до Статуту Реєстру, Реєстр  може передавати Персональні дані в розпорядження такого міжнародного компенсаційного механізму, уповноваженого розглядати заяви та виносити рішення та/або виплачувати компенсацію за збитки, втрати чи шкоду, спричинені міжнародно-протиправними діями Російської Федерації в Україні або проти України.

Зберігання Персональних даних:

Реєстр  зберігатиме персональні дані у формі, яка дозволяє ідентифікувати особу, не довше, ніж це необхідно відповідно до мети обробки Персональних даних, передбаченої цією згодою/дозволом.Повідомлення щодо дій з Персональними даними, порядок відкликання згоди на обробку Персональних даних та наслідки такого відкликання:

Суб'єкт персональних даних має право на отримання за запитом та в розумні строки підтвердження обробки персональних даних, які його стосуються, та даних, які обробляються.

Суб'єкт персональних даних має право відкликати свою згоду на обробку своїх персональних даних. Наслідком такого відкликання є припинення обробки заяви про відшкодування збитків, завданих агресією Російської Федерації проти України, виключення такої заяви із Реєстру та видалення таких Персональних з Реєстру.

Будь-які повідомлення щодо дій з Персональними даними, в тому числі запит на відкликання згоди на обробку Персональних даних та повідомлення про їх знищення, здійснюється виключно в автоматичному режимі за допомогою технічних функцій Реєстру.

Проставляючи відмітку про надання Згоди на передачу Персональних даних та їх обробку, я підтверджую, що мене письмово повідомлено про мету та порядок обробки Персональних даних Реєстром, а також що мене письмово повідомлено про права суб’єкта персональних даних згідно з Законом України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 року №2297-VI.